Salesiánská komunita ve Zlíně

Salesiánská komunita ve Zlíně

Salesiánské komunita sv. Versiglia a Caravaria ve Zlíně

 

Ředitel komunity Petr Vaculík
Vikář Antonín Pražan
Ekonom komunity Zdeněk Demel
Administrátor farnosti Dan Žůrek
Koadjutor Lubomír Laža
Student Jan Rozsypálek

 

Salesiánské dílo

 

 •  
  Historie
  HISTORICKÁ OBDOBÍ Z POHLEDU SALESIÁNSKÉ PŘÍTOMNOSTI
  • 1998–2003 období života v provizoriu stavebních buněk při stavbě Salesiánského domu.  
  • 5. 2003 posvěcení kostela
  • 1. 2006 zřízení farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • 6. 2006 salesiáni odchází z farnosti Filipa a Jakuba
  • 6. 2006 zřízení salesiánské komunity
  • 9. 2012 zřízení přednoviciátu 
  • 9. 2021 SKM Zlín bylo svěřeno laikovi
  PERSONÁLNÍ ZMĚNY

  Jan Vodák                    (1998-1999)    zahajuje salesiánské dílo na Jižních Svazích

  Vít Dlapka                    (1998-2000)    zahajuje salesiánské dílo na Jižních Svazích

  Pavel Šimůnek            (1999-2001)    předseda SKM Zlín

  Josef Slezák                 (1999–2000)   na civilní službě

  Petr Kopřiva                (2000-2013)    předseda SKM Zlín

  Jaroslav Trávníček     (2000-2006)    kaplan

  Michal Svoboda          (2002-2004)    na asistenci

  Libor Všetula               (2004-2006)    na asistenci

  Josef Kopecký ml.      (2006-2007)    administrátor farnosti

  Pavel Glogar                (2006-2018)    kaplan, ředitel komunity, farář farnosti

  Ladislav Banďouch    (2006-2008)    na asistenci 

  Jiří Woclawek              (2006–2011)   koadjutor

  Ladislav Kozubík        (2007-2011)    administrátor farnosti, farář

  Jakub Švanda             (2010-2012)    na asistenci

  Petr Boštík                   (2011-2020)    předseda SKM Zlín

  Karel Tinka                  (+20.12.2011) ve Zlíně byl od roku 1969. Ve farnost F+J do 2006,

  do roku 2011 žil v komunitě na Jižních Svazích.

  Petr Cvrkal                  (2012-2015)    vedení přednoviciátu

  Filip Mareš                    (2012-2013)    přednoviciát

  Vlastimil Vajďák            (2012-2013)    přednoviciát

  Dan Žůrek                    (2013-2015)    vedení přednoviciátu

                                       (2018- )           administrátor farnosti

  Zdeněk Demel             (2014- )           výpomocný duchovní

  Josef Převor                 (2014-2015)    přednoviciát

  Jan Rozsypálek            (2014-2015)    přednoviciát

  Radek Gottwald          (2015-2021)    ředitel komunity, vedení přednoviciátu, předseda SKM Zlín

  Pavel Liškutin             (2015-2019)    koadjutor

  Dominik Honěk             (2016-2017)    přednoviciát

  Jakub Honěk                (2017-2018)    přednoviciát

  Jan Fojtů                     (2019-2020)    novokněz

  Jan Rozsypálek          (2019-2021)    na asistenci

  Antonín Pražan           (2020- )           kaplan farnosti

  Lubomír Laža              (2020- )           koadjutor

  Petr Vaculík                 (2020- )           ředitel komunity, vedení přednoviciátu

  Jiří Vácha                     (2021-2022)    přednoviciát

  Jiří Šumbera                 (2021-2022)    přednoviciát

  Pavla Oklešťková         (2021-)            předsedkyně SKM Zlín

   

  25 salesiánů, z toho 5 salesiánů na asistenci, 3 koadjutoři; 8 přednoviců, kteří složili řeholní sliby.

 •  
  Struktura

 •  
  Salesiání v ČR

  sdb.cz

  Ve dnech 4. a 5. června 2024 byla ve Fryštáku

  PROVINCIÁLNÍ KAPITULA

  Provinciální kapitula je bratrské shromáždění, na němž místní komunity řeší společně problémy a posilují vědomí sounáležitosti s komunitou provinciální (Stanovy 170)

  Na kapitule bylo přítomno 34 salesiánů z celé české provincie, kteří projednávali témata, která pošla diskusí v komunitách.

  ZHODNOCENÍ PŘEDCHOZÍ KAPITULY 2019

  Rekonstruovat budovy salesiánských středisek v Pardubicích a v Teplicích, splněno

  Připomínka 150 let od narození P. Ignáce Stuchlého, splněno

  Podpořit budoucnost VOŠ Jaboku, situace je stabilní, i kdy budoucnost VOŠ na státní úrovni je nejasná.

  Vytvoření centra pro formaci a reflexi, nesplněno.

  Projekt Evropa – poslat žádost hlavnímu představenému o posílání nových spolubratrů do provincie – odloženo. Naléhavé téma pro budoucnost. 

  1.  REFORMA SALESIÁNSKÉ PŘÍTOMNOSTI V NAŠÍ PROVINCII 

  Preambule 

  Aktuální situaci provincie popsanou níže (v příloze) vnímáme jako znamení doby. I dnes Bůh ve světě působí. Svět i církev se mění. Chceme dobře interpretovat výzvy dneška v tradici salesiánského charismatu.  

  Nás salesiány Bůh zve ke spolupráci na jeho díle. Zve nás, abychom byli znamením a nositeli jeho lásky mladým, zvláště nejchudším. Za jeho povolání jsme vděční, nacházíme v něm naplnění svého života. Chceme být provincií, která umožňuje jednotlivým salesiánům naplňovat své povolání osobní přítomností mezi mladými. 

  Chceme, aby naše provincie své poslání naplňovala. Díla a struktury, které máme, tomu mají napomáhat. Proto bude nutné některé z nich změnit, přenastavit, nebo opustit případně některá nová otevřít.  Díky tomu bychom mohli lépe naplňovat svoje poslání, a to s ohledem na charismata a síly jednotlivců i komunit. 

  Chceme podporovat a rozvíjet skutečnost, že na realizaci salesiánského poslání se podílí široké společenství lidí, mužů i žen, řeholníků i laiků, kteří mohou být organizováni v různých typech institucí např. řeholní kongregace, další složky salesiánské rodiny, církevní právnické osoby, neziskové organizace apod. Chceme také sdílet a předávat zřizovatelskou odpovědnost za salesiánská výchovná a pastorační díla.   

  Chceme, aby salesiánské dílo vedlo mladé ke Kristu. Tento rozměr garantuje animační jádro VPS.

   Kapitula žádá, aby do příští kapituly byly připraveny nové verze Organického a Výchovně pastoračního projektu provincie, které budou reflektovat současnou situaci a popíší jak chceme, aby vypadala naše salesiánská přítomnost v jednotlivých místech v budoucích letech a jaké kroky je pro to potřeba udělat.  

  2.  MLADÍ V NAŠICH KOMUNITÁCH, NEBO NOVÁ FORMA PŘÍTOMNOSTI

  Rozpracujeme návrhy: 

  1. Dlouhodobé dobrovolnictví v ČR v komunitách.
  2. Život se salesiány v komunitě na jeden rok nebo více.

  3.  SPOLUBRATŘI STÁRNOUCÍ A SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM 

  1. Stávající komunitaUpřednostňujeme, aby staří a nemocní spolubratři dožili v komunitě, ve které “zestárli”.  
  2. Komunita se zvláštní péčíProvinciál se svojí radou určí komunitu v Provincii, v níž by mohlo být umístěno více starých nebo nemocných spolubratrů.
  3. Zdravotnická zařízení a další péčePokud komunita se zvláštní péčí nebude schopna zajistit potřebnou odbornou péči, bude pro spolubratra navržené zdravotní zařízení s touto péčí.

  Závěry této provinciální kapituly jsou formulovány tak, že obsahují konkrétní cíle. Ty jsou dostatečně konkrétní, měřitelné a termínované, aby se dalo ověřit jejich splnění. K výstupům jsou vedení provincie navržena konkrétní jména řešitelů a ověřovatelů.

  4.  OTÁZKY Z ŘÍMA A OTAZKY PRO ŘÍM

  Jaký může být minimální počet členů v salesiánské komunitě?

  Je možno získávat a uchovávat movitý majetek?

  Které stupně počáteční formace jsou možné ve vlastní provincii?

  5.  VOLBA DELEGÁTA NA GENERÁLNÍ KAPITULU V ROCE 2025 V TURÍNĚ

  S provinciálem Martinem Hobzou pojede na generální kapitulu do Turína

  P. Libor Všetula SDB. Náhradníkem bude P. Michael Martinek SDB.

   

  Generální kapitula kongregace salesiánů (Capitolo Generale 29) 

                                                   16.2. – 12.4. 2025

  HESLO: “ZAPÁLENÍ PRO JEŽÍŠE KRISTA, ODDANÍ MLADÝM LIDEM” 

   

  Témata probíraná na provinciální kapitule:

  • PÉČE O RYZÍ ŽIVOT KAŽDÉHO SALESIÁNA.
  • SPOLEČNĚ SALESIÁNI, SALESIÁNSKÁ RODINA A LAICI "S" MLADÝMI A "PRO" MLADÉ.“