Připravujeme

<a href='https://www.sdbzlin.cz/clanky/klub-deti-a-mladeze/skoleni-recepcnich/' title='Školení recepčních'>Školení recepčních</a>

V úterý večer 20. září 2022 po večerní mši svaté, se sešli recepční na pravidelném školení. Celé školení vedla Pavla Oklešťková spolu s Evou Soldánovou.

(Pokračování textu…)
<a href='https://www.sdbzlin.cz/clanky/klub-deti-a-mladeze/skoleni-animatoru-bosco-klubu-mladeze/' title='Školení animátorů Bosco klubu mládeže'>Školení animátorů Bosco klubu mládeže</a>

V pátek 9.září 2022 proběhlo školení dobrovolníků a zájemců o dobrovolnictví, kteří se rozhodli tento školní rok zapojit do služby dobrovolníků v BOSCO KDM – NZDM.

(Pokračování textu…)
<a href='https://www.sdbzlin.cz/clanky/rodice-s-detmi/bazarek-detskeho-obleceni-3/' title='Bazárek dětského oblečení'>Bazárek dětského oblečení</a>

V úterý 20.září 2022 proběhl v sále SKM tradiční podzimní bazárek dětského oblečení. Oproti jarnímu byla nyní účast hojná a bazárek byl úspěšný.

(Pokračování textu…)
<a href='https://www.sdbzlin.cz/clanky/farnost/primicni-mse-vlastika-vajdaka/' title='Primiční mše Vlastika Vajďáka'>Primiční mše Vlastika Vajďáka</a>

V neděli 18.září 2022 se konala primiční mše svatá v kostele PMPK ve Zlíně – Jižní Svahy. Samotné svěcení Vlastika Vajďáka proběhlo v sobotu 17. září v kostele ve Fryštáku. Nedělní mše svaté se zúčastnilo velké množství věřících. Přejeme novoknězi ať se splní jeho životní sen a slouží ve zdraví Pánu Bohu, za podpory Ducha svatého a Panny Marie.

(Pokračování textu…)

Všechny články