Synoda 2021-2023 v naší farnosti

Základní všeobecné informace

10. října 2021 zahájil papež František synodální proces v naší katolické církvi. Vyvrcholení 16. řádného shromáždění biskupské synody v říjnu 2023 předchází fáze NASLOUCHÁNÍ a sdílení v malých skupinkách jednotlivých farností. Každý, kdo chce přiložit ruku k budování Církve, je zván do těchto skupinek, aby se spolu s ostatními modlil, naslouchal Duchu Svatému a poté vyjádřil podněty k rozvoji života Církve. Synodální proces na úrovni diecézí trvá pár měsíců (do února 2022).

Synoda nese název „Za církev synodální: společenství, spoluúčast, poslání“. „Na základě zkušenosti ze společného putování a společné reflexe již absolvovaného úseku se církev bude moci naučit, jaké mechanismy jí mohou pomoci ŽÍT SPOLEČENSTVÍ, UMOŽŇOVAT SPOLUÚČAST všech a OTEVÍRAT SE svému POSLÁNÍ.“ (Přípravný dokument XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody, čl. 1).

Co jsme zatím podnikli v naší farnosti?

V naší farnosti jsme vytvořili pro tuto událost novou nástěnku. Od neděle 17. října jsme na ní publikovali základní informace (Co je to synoda a synodální proces? Týká se mě osobně? Jak bude probíhat? Co je cílem synody? Modlitba za průběh synody) podle letáčku. Další neděli jsme se společně obrátili k Duchu Svatému modlitbou za synodu (Adsum (= „Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý..“) a zveme farníky k účasti na synodálním procesu. Lidé si mohli o synodě přečíst hned tři článečky v Životě farnosti č. 19 z neděle 24. října.

Podrobnější informace (jako Přípravný dokument, Vademecum, různá videa apod.) přinášejí webové stránky www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023.

Co právě probíhá?

Momentálně salesiáni naší komunity (především o. Dan Žůrek zodpovědný za farnost a o. Petr Vaculík, ředitel salesiánské komunity) promýšlejí vhodné datum a příležitosti k setkání synodálních skupinek a jejich vzniku. Těší nás, že se už jedna skupinka ohlásila. Zatím se rýsuje jako vhodný prostor tzv. „Klub pro dospělé“ v neděli od 17 hod. Bude dobré, když se zájemci sami přihlásí někomu ze salesiánů, budou sledovat ohlášky a číst již zmíněnou nástěnku, kde se dříve nebo později jistě objeví datum a čas pro zahajovací setkání.

P. Antonín Pražan SDB, kaplan farnosti PMPK