Velikonoce dětí 2: Velký pátek

Vyvěšeno: 15. 4. 2022 v 14:42
Card image cap

Na Velký pátek si připomínáme Ježíšovo odsouzení, smrt na kříži a pohřbení. Obdobně jako v předešlém dni to s asi šedesátkou dětí prožili i jejich rodiče v kostele P. Marie Pomocnice křesťanů.

Ikonou Velkého pátku je kříž. Po celou postní dobu se děti snažily tento nástroj umučení našeho Pána ozdobit květinami dobrých skutků.

Všichni shromáždění vyslechli první část událostí Velkého pátku o tom, jak Židé přivedli Pána Ježíše k Pilátovi, aby ho odsoudil. Pilátovi bylo zřejmé, že se jedná o nevinného člověka. Dav lidí ho však ukřičel, takže Pilát si umyl ruce (mylně si myslel, že se tak zbaví své zodpovědnosti) a vydal Pána Ježíše k ukřižování.

Děti v tu chvíli vyšly na křížovou cestu spolu s Pánem Ježíšem. Zvláště působivé bylo jedenácté zastavení. Kostelem se ozývaly tupé rány kladiva, kterým o. Dan vbíjel pět hřebů do kříže. Člověk si uvědomil, co působí jeho hříchy.

Celou bohoslužbu završilo uctívání kříže, doprovázené zpěvem. Do našich domovů jsme se rozešli téměř v tichosti.