Duchovní obnova v Bratřejově 2019

Vyvěšeno: 12. 3. 2019 v 20:09
Card image cap

Během víkendu 8. – 10. března se uskutečnila postní obnova pro mládež i biřmovance naší farnosti.

Téma byla „svatost“. V pátek jsme přemýšleli nad tím, kdo je Bůh a kdo jsem já. Tento vztah jsme pak vyjádřili výtvarně. Vzniklými díly jsme si vyzdobili kapli. Na druhý den jsme dopoledne přemýšleli, jaká cesta ke svatosti je každému z náš šitá na míru. Odpoledne jsme měli možnost se vydat na poušť a večer nás čekala pesachová večeře. Po ní následovala celonoční adorace. V neděli dopoledne jsme rozjímali nad nedělními texty a pak jsme slavili mši svatou v kostele s místními farníky. Po výborném obědě a úklidu jsme se vydali obnoveni domů. Díky všem za super víkend.