Dohoda SKM Zlín a Savio

Vyvěšeno: 31. 8. 2021 v 14:48
Card image cap

SKM Zlín a Savio uzavřely dne 25. 5. 2021 dohodu, kterou podepsal za Savio Viktor Šimeček a za SKM Zlín P. Radek Gottwald SDB.

Vyřešily tak svou minulost a nemají vůči sobě žádné závazky nebo křivdy. Dohodly se na směřování preventivních programů pro školy.

Savio nezaniká, ale pozastavuje svou činnost.

SKM Zlín rozšíří svou činnost a bude pokračovat v preventivních programech a ve spolupráci se základními školami ve Zlíně. V rámci primární prevence vznikne nový projekt.