Velikonoce pro mladé

Vyvěšeno: 21. 3. 2021 v 14:39
Card image cap

Letošní Velikonoce budou na Jižních Svazích výlučně v režii mladých, které srdečně zveme.  Mladí přátelé, přijďte prožít Svaté třídení spolu se salesiány. Přihlásit se může každý mladý od 14 let do 26 let. Samozřejmě, pokud nemáte své jasné místo a službu ve vlastní farnosti. Nemůžeme se shromažďovat, ale můžeme být v povoleném počtu osob na bohoslužbě v kostele a můžeme být v přírodě.

Průvodci Svatým třídením nám budou apoštol Jan a Marie Magdaléna. Kdo překová svou lhostejnost může tři dny s nimi následovat Krista a prožít největší tajemství naší víry.

K programu patří dopolední interaktivní meditace nad liturgickými texty. Na Velký pátek a na Bílou sobotu se setkáme v 10 hodin v kostele. Ale vezměte si dobré boty a oblečení do přírody.

Kdo se bude chtít aktivně zapojit do liturgické služby, přijde na nácvik v 16:30. Liturgie začíná každý den Velkého třídení v 18 hodin. Na Zelený čtvrtek necháme doznít dvé dojmy v Getsemanské zahradě, na Velký pátek pod křížem a na Bílou sobotu u Božího hrobu.

Velikonoce jsou duchovní obnovou církve. Zahájíme ji společně ve čtvrtek v 15:00 hod. liturgií svátostného smíření pro více kajícníků se soukromou zpovědí. Svou obnovu ukončíme v neděli pří mši svaté v 18:30 v Emauzích. S Kleofášem a tím druhým učedníkem se můžeme setkat s Ježíšem při lámání chleba.  

Tvoření rodičů s dětmi

Přihlásit se musíte na rezervačním systému farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů podobně jako na nedělní bohoslužby. Uzávěrka přihlášek je v pátek 26. března 2021.

PŘIHLÁŠKA NA REZERVAČNÍM SYSTÉMU FARNOSTI

Za komunitu salesiánů, Salesiánský klub mládeže a farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů

Vás srdečně zve Petr Vaculík