Velikonoce pro mladé: program

Vyvěšeno: 29. 3. 2021 v 11:14
Card image cap

Milí mladí přátelé, zveme vás na společné slavení Velikonoc 2021 a posíláme program v textu i dole v tabulce. Přihlášeným rozešleme e-mailem.

Naše PRVNÍ SETKÁNÍ BUDE NA ZELENÝ ČTVRTEK 1. DUBNA V 15:00 V KOSTELE Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích.

Dříve v tomto čase probíhalo svátostné rozhřešení kajícníků, kteří konali pokání za své hříchy po celou dobu postní. My ve stejném duchu UKONČÍME POSTNÍ DOBU a PROŽIJEME BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ. Vše proběhne v bohoslužbě slova s přípravou na zpověď a osobním vyznáním hříchů ve zpovědi. K dispozici pro zpověď bude více salesiánů.

V 18:00 ZAČÍNÁ MŠE NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ. Dvanácti vašim zástupcům umyje ředitel komunity Radek nohy na znamení, že vám chceme sloužit v Kristově lásce. Některé z vás poprosíme o službu lektora.

Po slavnostní eucharistii vstoupíme společně do Getsemanské zahrady, abychom se modlili s Ježíšem k Otci. Příležitost k osobní modlitbě bude do 21:00 hod. Ten večer a následující ráno se nenecháme rozptýlit sdělovacími prostředky nebo zábavou. Prožíváme duchovní obnovu, modlíme se.

NA VELKÝ PÁTEK 2. DUBNA SE SEJDEME V KOSTELE V 10 HODIN. Je pro vás připraveno 10 zastavení, deset setkání s osobami, o kterých čteme v pašijích. Dostanete text 18. a 19. kapitoly evangelia podle sv. Jana. Kdo chce, vezme si také vlastní Písmo sv. Po úvodní modlitbě v kostela vám vysvětlíme, kde jednotlivé postavy pašijí najdete. Mají stanoviště na Jižních Svazích. Po dvojicích je budete hledat a modlit se s textem Písma sv.

Všichni se sejdeme na liturgii Velkého pátku v 18 hod. v kostele. Z jednotlivých stanovišť si přinesete upomínky na osobní rozjímání. Znovu společně vyslechneme příběh Ježíšova utrpení a uctíme jeho Kříž.

Po obřadech vstoupíme do zahrady Božího hrobu a necháme doznít vše, co prošlo naší myslí a naším srdcem. Zakončíme postní den v tichu a v modlitbě. Můžeme se vrátit k nejdůležitějším textům dne.

NA BÍLOU SOBOTU 3. dubna se shromáždíme v kostele opět na 10. hodinu. Po úvodní společné modlitbě zůstaneme v areálu salesiánského střediska. Na 7 místech najdete texty ze Starého Zákona, které se čtou při Vigilii Bílé soboty. Bohužel tyto texty nebudou kompletní. Musíte si je doplnit a pochopit. Tak se připravíme na večerní slavnost.

V 18:00 ZAČNEME SLAVIT VIGILII ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ. Slavnost ohně moc nevynikne, protože bude světlo, ale můžete se aktivně zapojit do čtení osmi čtení. Důležitá bude chvíle křtu katechumenky a obnova křtu každé/ho z nás.

Slavení bude pokračovat při východu slunce v 6 hodin ráno u kapličky sv. Antonína nad Přílukem.

Tato část programu je dobrovolná. Je pro romantiky, nadšenci a sportovce. Jak se dostanete na 6. hodinu nad Příluky, záleží na vás, ale kdo chce jít pěšky z Jižních Svahů, má sraz v 5:00 u kostela.

Poslední společnou tečkou za Svatým třídením je NEDĚLNÍ VEČERNÍ MŠE SV. V 18:30.

SETKÁME SE S VZKŘÍŠENÝM KRISTEM A UČEDNÍKY V EMAUZÍCH. O tom bude evangelium i promluva. Po mši sv. si celé Velikonoce 2021 jednoduše zhodnotíme a poděkujeme Pánu.

za komunitu salesiánů P. Petr Vaculík

Co s sebou? Oblečení spíše sportovní, Bibli, nůžky, zápisník, tužku.

PŘEHLED VELIKONOC PRO MLÁDEŽ V ROCE 2021

Zelený čtvrtek 1. 4.9:30Možnost sledovat missu chrismatis z Olomouce online
 15:00Liturgie svátostného smíření a možnost osobní zpovědi v kostele
 16:30Nácvik na večerní liturgii
 18:00Mše svatá
Velký pátek
2. 4.
10:00 – 12:00Modlitba v kostele a dopolední program venku
 16:30Nácvik na večerní liturgii
 18:00Velkopáteční obřady
 Po obřadech krátká společná meditace u Božího hrobu, následuje osobní modlitba v tichu do 20:30.
Bílá sobota
3. 4.
10:00 – 12:00Modlitba v kostele a dopolední meditace
 16:30Nácvik na večerní liturgii
 18:00Velikonoční vigilie
Neděle zmrtvýchvstání 4. 4.5:00Odchod od kostela na východ slunce
 6:00Bohoslužba slova při východu slunce – kaple na Přílukách
 18:30Mše svatá
 Po mši svaté možnost vzájemného sdílení.