Velikonoce dětí 1: Zelený čtvrtek

Vyvěšeno: 15. 4. 2022 v 10:42
Card image cap

Na Zelený čtvrtek si připomínáme poslední večeři a Ježíšovo zatčení v Getsemanské zahradě. Při těchto událostech Pán Ježíš ustanovil také svátost kněžství a odevzdal nám sám sebe ve svátosti oltářní. O tom byla dnešní bohoslužba určená předškoláčkům a dětem do čtvrté třídy.

Kdo v 15 hodin vešel do kostela, uviděl šest desítek dětí, většinou se svými maminkami. Shromáždily se nejdříve u vchodu kostela a dozvěděly se, jak Ježíšovi učedníci měli nachystat poslední večeři. Potom děti zasedly k „prostřenému stolu“ před oltářem. Otec Dan Žůrek pomocí obrázků vysvětlil, jak Bůh vysvobodil Židy z egyptského otroctví a že si to při poslední večeři připomínali také Ježíšovi učedníci. Novinkou se ale stalo, když Pán Ježíš umyl svým učedníkům nohy a při lámání chleba pronesl slova „Toto je moje tělo“. V závěru udělal něco podobného s kalichem vína, o němž prohlásil, že je to jeho krev.

Po večeři šli učedníci s Pánem Ježíšem do Getsemanské zahrady. Děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání, se přesunuly k oltáři, zatímco menší děti vyšly do Getsemanské zahrady v salesiánském sadu. Tam si doposlechly, jak se Pán Ježíš potil krví a prosil svého nebeského Tatínka, aby nemusel trpět. Dodal také, že si ale víc přeje to, co chce Bůh. I kdyby ho to stálo život. K Ježíšově modlitbě jsme se připojili písní „Vyvyšuji tebe, Pane“ a modlitbou Otče náš. Otec Antonín Pražan dokončil vyprávění tím, jak si pro Ježíše přišli Židé a vojáci, jak ho poznali díky Jidášově zrazujícímu políbení a jak ostatní Ježíšovi učedníci se zděšením utekli pryč.

Co následovalo, to si s dětmi připomeneme na Velký pátek v 11 hodin. (AP)