Tábor – Středoškolák

Vyvěšeno: 11. 7. 2021 v 07:00
Card image cap

Druhý týden ve Zlámanci patřil Středoškolákům.

Tentokrát jsme prožili týden společně s Jasonem, podle filmu 12 podmínek k dědictví. Hned na úvod jsme se setkali s Jasonovou rodinou, které šlo jen o majetky, ale nám šlo o víc. Měli jsme možnost poznat nové lidi, prožít čas s Bohem, přáteli, ale i sami se sebou. Každý den bojovali účastníci o některý ze série darů. Jeden z prvních dnů jsme hlídali své vajíčko, které se stalo naším přítelem. Mnoho z nás si tak mohlo uvědomit, jak může být přátelství křehké a vzácné a je potřeba o něj opravdu pečovat. Další den účastníci prožili těžké chvíle, když přišli o své jistoty například v podobě plnohodnotného obědu, nebo ubytování ve stanech. Další den jsme se věnovali daru práce. Pomohli jsme místním uklidit hřiště a s prací v lese. Následně jsme navštívili několik významných firem a jejich pány ředitele, abychom získali podporu pro projekty a mohli tak zrealizovat své sny. Jeden z posledních dnů při cestě za poznáním, byli účastníci uneseni a vězněni. Po probdělé noci se jim podařilo utéci a tentokrát už s dalšími dvěma až třemi vězni hledali cestu do tábořiště, kde jsme se nad ránem všichni zdárně setkali.

Všem účastníkům i vedoucím patří velký dík za prožitý týden, kdy nám byl předán dar přátelství, vzdělání, problémů, hodnoty peněz, práce, štědrosti, lásky, snů, rodiny, smíchu, vděčnosti a dne.

Marta Jonášková.