Tábor Středoškolák 2017

Vyvěšeno: 26. 7. 2017 v 10:08
Card image cap

Dne 15. července 2017 se skupinka asi 30 mladých poutníků vydala ze zlínského nádraží do Santiaga de Compostela. Tato cesta vedla přes nedaleký Zlámanec, kde se poutníci na pár dní mohli ubytovat. Jakmile skupinka poutníků dorazila do místa ubytování, začalo být téměř všem jasné, v jakém duchu se ponese letošní tábor pro středoškoláky. Téma byla Pouť do Santiaga de Compostela.

Hned druhý den, aby mladí zůstali ve formě, navštívili mši svatou ve vedlejší vesnici. Během celé pouti se středoškoláci potkali i s dalšími poutníky, kteří vždy potřebovali s něčím pomoci. Například přišel pan starosta s hejtmanem Francie, kteří hledali pomocníky při tvorbě nových strojů značky Peguote nebo výtvarníci z Louvru, kteří právě dělali výstavu, ale měli málo děl.

Další den si mohli účastníci vyzkoušet, jak jsou na tom se svojí fyzičkou a zúčastnili se místní výroční ceny Zlámanec. Všichni tento závod přežili, a tak se pokračovalo dále. Bylo nutné si také ověřit znalosti a dovednosti ve vaření, aby při případném vyčerpání či nedostatku zásob neumřeli hlady na pouti.

Přibližně v půlce pouti do Santiaga bylo potřeba postavit akvadukty a dopravit tak vodu i do dalších vesnic, které postihlo sucho. Ve večerních hodinách navštívili pak naši poutníci v Barceloně televizní talentovou show – Středoshow, která se koná vždy ve středu a na středoškoláku, v níž vystoupilo několik divadelních souborů z celého světa.

Po zastávce v Barceloně čekalo na mladé poutníky už jen posledních pár kilometrů do Santiaga de Compostela. Než se však dostavili do cíle, potřebovali nabrat ještě poslední zbytky sil, a tak se ubytovali v blízkém Albergu (česky Kamenec). I přes noční bouři vyrazili poutníci ráno do Santiaga de Compostela (česky Provodov), kde svůj cíl pouti svěřili do mše svaté v místní bazilice sv. Jakuba. Skupinka mladých zde strávila pár hodin a poté se vydala zpátky na cestu domů. Opět se mladí ubytovali v obci Zlámanec, kde si již na cestě do Santiaga vytvořili dobré vztahy s místními obyvateli, kteří jim připravili výbornou hostinu.

Cestou zpět domů mladí poutníci náhodně objevili vodní skluzavku, kterou tam prý postavili místní obyvatelé jako poctu všem poutníkům do Santiaga. Cestu zpět do domovů doprovázela píseň, která vznikla na táboře a jejíž text je následující: „Protože já a ty, my jsme dva jako jeden, příště jedem na středoškolák.“