Představení táborů 2022 při mši svaté

Vyvěšeno: 1. 2. 2022 v 00:25
Card image cap

V neděli 30.ledna přišli na mši svatou rytíři i dámy a pozvali děti, mladé i rodiny na salesiánské tábory ve středověkém stylu.

Pavla Oklešťková představila hlavního koordinátora táborů: Marka Mechla a kontaktní osobu Aničku Zimmermannovou (tabory@skmzlin.cz) a dále hlavní vedoucí táborů: Martu Jonáškovou za Středoškolák, Elišku Zmeškalovou za Tábor pro holky, Lukáše Jurase za Rytíře Dona Boska, Jiřího Váchu za příměstský fotbalový tábor a otce Petra Vaculíka za ministranty.

Celkovou táborovou nabídku včetně přihlášky najdete sdbzlin.cz/letni-tabory.

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TÁBORY JE SPUŠTĚNO !!!!! Neváhejte a přihlaste se, dokud je místo!

Pavla Oklešťková.