Synoda v naší farnosti

Vyvěšeno: 24. 4. 2022 v 20:20
Card image cap

V neděli 24. dubna od 17 do 19 hodiny proběhla v prostorách klubu pod kostelem prezentace výsledků synody v naší farnosti. Mezi téměř padesátkou přítomných byli účastníci synodálních kroužků, členové pastorační rady, předsedkyně Salesiánského klubu mládeže a salesiánská komunita včetně dvou přednoviců. Jak to vlastně všechno dopadlo?

Celé setkání zahájil modlitbou farář Dan Žůrek. Následovala krásně připravená prezentace závěrů všech synodálních skupinek. Dodejme, že do synody se aktivně v naší farnosti zapojila necelá stovka lidí ve dvanácti kroužcích.

Druhou část otevřela paní Jitka Lišková, která srovnala výstupy synody s dotazníky a SWOT analýzou z roku 2019. Potom mohli přítomní ještě doplnit chybějící témata. A opravdu, na stůl se jich dostalo ještě asi dalších osm.

Na konci o. Antonín Pražan poděkoval „triu“ ve složení Jitka Lišková, Manuela Chovancová a Jan Malý za přípravu celého shrnutí a podnícení procesu dopracování a uvedení výstupů do života našeho farního společenství.

Další informace naleznete časem ve farním časopise „Život farností“ a v rozhovoru s účastníky setkání.