Svěcení Jendy Fojtů

Vyvěšeno: 9. 9. 2019 v 10:10
Card image cap

V sobotu 7. září biskup Karel Herbst SDB vysvětil na kněze jáhna Jana Fojtů

Tuto slavnost jsme prožili v našem kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů za přítomnosti velkého množství kněží i dalších účastníků. Po mši svaté následovalo občerstvení a osobní udělování novokněžského požehnání.

88 queries in 1,197 seconds. From 3.226.243.130