Setkání přátel Dona Boska

Vyvěšeno: 26. 2. 2021 v 12:26
Card image cap

Přátelé Dona Boska a mariánští ctitelé,

srdečně vás zveme do kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně. Každý měsíc v den blízký 24. zpřítomníme svou lásku k Panně Marii i Donu Boskovi.

Zatím do letních prázdnin to bude ve čtvrtek, který je blízký 24. dni v měsíci.

Tj. 25. 2.; 25. 3.; 22. 4.; 27. 5.; 24.6. bude v kostele Panny Marie Pomocnice ve Zlíně setkání Salesiánské rodiny a přátel Dona Boska. 

Svatý Jan Bosco uctíval Pannu Marii pod dvěma tituly, které se týkají jeho charismatu a poslání, Neposkvrněná – Pomocnice. Malý komentář k tomu nacházíme v našich salesiánských Stanovách čl. 92. Panna Maria Neposkvrněná a Pomocnice nás vychovává k dokonalé oddanosti Pánu a vlévá nám odvahu ve službě bratřím a sestrám. Chováme k ní hlubokou synovskou oddanost. Denně se modlíme růženec a její svátky slavíme tak, abychom se povzbuzovali k jejímu přesvědčivějšímu a osobnějšímu následování.

Na kopuli baziliky Panny Marie Pomocnice v Turíně je nádherná socha Neposkvrněné. Uvnitř je oltářní obraz Pomocnice. Na svátek Panny Maria Neposkvrněná začal 8. prosince 1841 Don Bosco své dílo pro opuštěné chlapce. Víme o důležitosti titulu „Pomocnice“. Jedná se o mariánský rozměr, který je příhodný právě pro těžké časy.  Don Bosco jej sám vyjevil Caglierovi slavnou větou: „Madona chce, abychom jí uctívali titulem Auxilium Cristianorum; časy jsou tak smutné, že velmi potřebujeme, aby nám Nejsvětější Panna pomohla zachovat a bránit křesťansku víru.“

Svátek Pomocnice slavíme 24. května a Pannu Marii Pomocnici si připomínáme každý měsíc.

V roce 1903 Don Rua napsal: „Vůbec nepochybuji, že jestliže mezi salesiány zesílí zbožnost k Panně Marii Pomocnici, zesílí rovněž úcta a láska k Donu Boskovi i snaha zachovat jeho ducha a napodobit jeho ctnosti.“

Z tohoto důvodu vznikl nápad připomínat si v kostele Panny Marie Pomocnice ve Zlíně pravidelně každý měsíc Dona Boska.

Budeme znovu postupně procházet jeho pozemský život a cílem vidět jeho duchovní profil, snažit se porozumět jeho charismatu a dílu.

Budeme mít příležitost k vzájemnému setkání a také budeme informováni o aktuální situaci Salesiánského klubu mládeže ve Zlíně.

Zájemcům postupně nabídneme možnost zapojení do Sdružení Panny Marie Pomocnice, které založil Don Bosco v roce 1869 pro podporu salesiánského díla. Sdružení má jednoduchá pravidla a připojuje křesťany se vztahem k Pomocnici a jejímu chrámu v Turíně k Salesiánské rodině.

Ve čtvrtek můžete očekávat jednoduchý program:

  • 18:00   modlitba růžence
  • 18:30   mše sv. z příslušného dne liturgického roku.
  • 19:15   téma na pokračování o našem Zakladateli sv. Janu Boskovi.
  • Informace pro Salesiánskou rodinu a přátele Dona Boska.
  • Osobní setkání, sdílení, až to bude možné.
  1. DÍL: RODIČE DONA BOSKA

Za komunitu salesiánů ve Zlíně, P. Petr Vaculík SDB