V Praze se setkali salesiáni se svým oblastním rádcem

Vyvěšeno: 23. 5. 2017 v 14:43
Card image cap

Kolem slavnosti Panny Marie Pomocnice se každoročně setkávají všichni čeští salesiáni. Tentokrát se mítink konal v Praze-Kobylisích a setkání bylo ozdobeno přítomností člena římské hlavní rady a oblastního rádce pro náš region, P. Tadeusze Rozmuse.

Už v neděli 21. května večer se don Tadeusz setkal s provinciálem a jeho radou a byl informován o dění v provincii. Jednotliví delegáti a rádcové pak v pondělí 22. května přednesli své zprávy o stavu „svých“ sektorů a nechyběl ani pohled provinciála P. Petra Vaculíka. Tadeusz Rozmus nám předal ještě zatepla pozdravy od hlavního představeného dona Ángela F. Artimeho a od dalších členů hlavní rady. V 10.00 předsedal provinciál slavnostní mši svaté. Homilii pronesl Tadeuzs Rozmus a podtrhl v ní význam dvou sloupů, eucharistie a Panny Marie Pomocnice, o které opřel Don Bosco své dílo a celá církev o ně opírá svou loďku. Každý salesián je ovšem takovou loďkou, kterou je v těžkých časech třeba dobře ukotvit. Jako dar na cestu od otce provinciála jsme dostali křížek s Dobrým pastýřem.

Úryvek z rozhovoru s Tadeuszem Rozmusem:

Co obnáší život „oblastního rádce“?

Naše kongregace je rozdělena na sedm oblastí ve světě, má tedy sedm rádců, které jmenuje hlavní představený. Služba spočívá v různých podobách doprovázení provincií, které patří do dané oblasti. V případě regionu Střední a severní Evropy to je 16 provincií a dvě delegace, 35 zemí a 27 mluvených jazyků. Jde o teritorium od Irska po dalekou Sibiř, s přičleněnými oblastmi Maroka, Ázerbajdžánu, Gruzie a nedávno dokonce Istanbulu. Je to skoro celá Evropa kromě Itálie, Španělska, Portugalska a několik dalších menších míst. Abychom pochopili rozlehlost, stačí si srovnat délku letu z Říma do Moskvy (tři hodiny) a z Moskvy do Jakutsku na Sibiři (šest hodin).

V Evropě dnes vidíme populistická hnutí, obtížně predikovatelné volby, zavírání hranic před uprchlíky… Co to znamená pro evropské salesiány?

Don Bosco nežil ve snadné době. Dnešní časy jsou samozřejmě také plné napětí sociálních, politických a výchovných. Bez nich bychom ztratili vizi a smysl naší charismatické přítomnosti. Don Bosco byl zcela transparentní v tom, že se odmítl angažovat v politice a přijal pouze „politiku Otčenáše“. Jako salesiáni se obracíme na všechny vrstvy obyvatelstva, ne jen na některé. Současné výzvy mohou být pro evropské salesiány podnětem k proměně metod a struktur, aby své poslání žili „zde a nyní“. Bůh nás volá do světa, abychom byli jeho kreativními apoštoly a ne kopírovači minulosti. Evropa potřebuje charisma Dona Boska a je za ně vděčná.

Jak propojit evropské salesiány?

Různost regionu ukazuje bohatství salesiánského charismatu. Salesiáni byli v popředí inkulturace Evropy a naše charisma zakořenilo opravdu všude a dnes je multikulturní. Proto jsme jako salesiáni povoláni k tomu, abychom nestavěli zdi, ale mosty, které spojují. Mosty mezi osobami, národy, jazyky, kulturami, náboženstvími, generacemi a politickými systémy. Právě proto bychom nikdy neměli ztratit z dohledu vizi rozmanitosti. Je to proces, který začíná u nás samých. Není náhoda, že poslední generální kapitula nás vyzvala k proměně mentality. To je prorocká výzva, která spočívá v potírání protivníka, který se nazývá individualismus.

Zdeněk Jančařík