Tluču na dveře vašeho života

Vyvěšeno: 31. 1. 2017 v 15:30

U příležitosti svátku Dona Boska posílá hlavní představený salesiánů dopis pro mladé lidi celého světa.

Moji milí mladí, setkali jste se s pohledem Ježíše, našeho Pána?

Poselství hlavního představeného ke svátku Dona Boska

31. ledna 2017

Moji milí mladí z celého salesiánského světa, drahé dívky a drazí chlapci, přijměte pozdrav přítele, bratra a otce; posílám vám ho ve jménu Dona Boska a přitom “tluču na dveře vašeho života” u příležitosti svátku našeho milovaného otce.

Před pár dny papež František napsal dopis mladým u příležitosti prezentace přípravného dokumentu XV. generálního shromáždění biskupské synody, které se uskuteční v říjnu 2018. Na začátku tohoto dopisu vám papež říká, že “si přál, abyste byli středem pozornosti, protože vás má na srdci”. Z osobní zkušenosti vím dobře, co to znamená mít vás na srdci a přát vám vše dobré, i když v mnoha případech jsme ještě neměli možnost setkat se osobně.

Mohu se vám s něčím svěřit? Často když se s vámi mladými setkávám na různých místech světa a mám vám něco říci, přemýšlím, co by vám asi řekl Don Bosco ve jménu Ježíše.

Jsem si vědom velkých rozdílů vašich národností a kontinentů, rozdílů kultur, rozdílů vaší přípravy na život, ať už je to řemeslná dílna nebo univerzita. Uvědomuji si odlišnou situaci těch, kdo mají lidské i ekonomické zdroje, které jim umožňují rozvíjet své talenty a těch, kdo tyto možnosti nemají, atd. Přesto jsem přesvědčen, že vaše mladá srdce mají mnoho společného a že, navzdory všem rozdílům, jsou si velmi podobná, a proto věřím, že vám mohu napsat společné poselství, které vás zastihne právě tam, kde se nacházíte.

Zpráva, kterou vám dnes posílám, je v plném souladu s tím, o co vás při různých příležitostech žádal papež František: “Drazí mladí, vkládám ve vás svou důvěru a modlím se za vás. Mějte odvahu jít proti proudu.”

Je mnoho dospělých, kteří ve vás vkládají svou důvěru. Já jsem jedním z nich, moji milí mladí, a chci vás povzbudit, abyste ve svém životě byli odvážní. Abyste měli sílu jít “proti proudu”, když v hloubi vašeho srdce zazní naléhavá výzva být věrní sami sobě a Ježíši.

Dnešní svět vás potřebuje. Potřebuje velké ideály, které patří k vašemu mládí a k vašim mladým snům. Svět dnes více než kdy dříve potřebuje mladé lidi plné naděje a odvahy, kteří nemají strach žít, snít, hledat opravdové a hluboké štěstí, díky kterému může Bůh bydlet ve vašem srdci. Mladé lidi, kteří jsou schopní o něco se snažit a kteří jsou schopní milovat “až k utrpení”, jak to říkala svatá Matka Tereza. Mladé lidi, kteří jsou díky své angažovanosti schopní darovat svůj čas a darovat také sami sebe.

Je ale také mnoho “unavených, znuděných a zklamaných” mladých, nebo těch, kteří se nikdy pro nic nenadchnou, jsou slabí a zranitelní. Tito mladí potřebují jiné mladé, potřebují vás, kteří umíte mluvit o svých zkušenostech jejich řečí a kteří jim můžete ukázat, že existují i jiné cesty a možnosti. Potřebují mladé, kteří jim pomohou opravdu pochopit, že utíkat před výzvami života není žádné řešení; mladé, kteří jako praví učedníci-misionáři jim pomohou najít Ježíše v jejich životě a uvěřit v něj. V Ježíše, který samozřejmě “neprodává iluze”, ale nabízí Život, ten opravdový, ten svůj; nabízí sám sebe. Říkám si, moji milí mladí, že k tomuto 31. lednu 2017 by vám Don Bosco mohl říct dnešním jazykem něco tak prostého, jako jsou papežova slova v jeho dopise: “Nebojte se… Svět bude lepší také díky vám, díky vaší vůli dělat něco nového a díky vaší štědrosti. Nemějte strach poslouchat Ducha Svatého, který vás vyzývá k odvážným rozhodnutím, nepolevujte, když vás svědomí žádá riskovat v následování Pána.”

Přeji si z celého srdce, aby to platilo pro vás: abyste byli schopní riskovat, když se jedná o Ježíše a Boha Otce ve vašem životě. Nikdy vám nebude chybět jeho přítomnost skrze Ducha Svatého a stane se jistou oporou na cestě vašeho lidského štěstí.

Zdravím vás s upřímnou láskou, přeji vám šťastný svátek Dona Boska a neustálou mateřskou ochranu naší Panny Marie Pomocnice.

Ángel Fernández Artime, SDB,
hlavní představený

Překlad: Anežka Hesová

Převzato ze stránek www.sdb.cz