Sliby Jakub Honěk

Vyvěšeno: 21. 8. 2019 v 13:28
Card image cap

Novic Jakub Honěk složil své první sliby a stal se salesiánem.

Už druhý salesián pochází z rodu Hoňků. Kromě Dominika Hoňka, který je už rok salesiánem se sliby, složil 17.srpna letos ve Zlíně na Jižních Svazích první řeholní profesi Dominikův bratranec Jakub a byla to krásná slavnost. Předsedal jí jako obvykle provinciál českých salesiánů Petr Vaculík, nejbližšími koncelebranty novicmistr z popradského noviciátu Peter Timko a ředitel zlínské komunity Radek Gottwald. V kostele byli Kubovi nejbližší příbuzní – rodiče a 8 sester!- přátelé Jakuba, kolem třicítky kněží salesiánů i diecézních a skupina postnoviců ze Slovenska se svými představenými.

Jakub má za sebou studium češtiny a germanistiky, byl krátce učitelem, jako dobrovolník byl rok v salesiánském prostředí v Indii. To vše, včetně rodinného zázemí, kde je velmi silná salesiánská tradice, ho nasměrovalo k salesiánům. Při obřadu působil vyrovnaně, při gratulacích na nikoho nezapomněl a mluvil přitom bez papíru. Salesiánská kongregace má v něm nadějného salesiána – spolubratra, který má mnoho darů od Pána Boha a zároveň je skromný a velice lidský.

Příští rok nenastupuje za českou provincii žádný kandidát, proto se o to usilovněji modleme, ale také pracujme na dalších požehnaných povolání.

Salesiáni.

102 queries in 1,450 seconds. From 3.230.154.129