Koadjutoři v Nečtinech

Vyvěšeno: 17. 5. 2017 v 14:37
Card image cap

O víkendu kolem svátku sv. Josefa – dělníka se koadjutoři české provincie sjeli na faru v Nečtinech na Plzeňsku.

Scházíme se takto dvakrát do roka, abychom se potkali, vyměnili si zkušenosti, podpořili se v povolání a formovali se. V některých salesiánských komunitách je koadjutorů více, například v Praze, v jiných je jen jeden nebo žádný. Pravidelná setkání tak vítáme jako čas k oddechnutí a vzájemnému obohacení.

Fara v Nečtinech je na krásném klidném místě, spravují ji trapisté z Nového dvora. Přijet může kdokoli, ale nejvýše na týden, jak jsme se dočetli v instrukcích pro návštěvníky.
Páteční večer jsme věnovali diskusím o identitě salesiána koadjutora. V sobotu jsme se vydali na výlet do okolí Rabštejna nad Střelou. Cestou jsme navštívili Horův mlýn ze 13. století, který zachraňuje tamní nadšenec. Odpoledne jsme navštívili kostel v Rabštejně, který je také rekonstruován dobrovolníky. V Plzeňské diecézi to tak chodí.
V neděli ráno jsme slavili mši svatou s panem provinciálem. Pak jsme vyrazili do tepelského kláštera, který ze sutin povstává k novému životu. Pozdě odpoledne jsme navštívili klášter trapistů v Novém Dvoře a zúčastnili jsme se eucharistické adorace. Kostel je krásný, architekt Pawson nápaditě využil dopadajícího světla. Celý kostel je bílý, což umožňuje příchozím spočinutí v klidu a modlitbě. Do kostela teče: možná je to tím, že bratři trapisté nemají koadjutora, který by se o stavbu staral.
V pondělí pak byl svátek sv. Josefa – dělníka. Ten jsme oslavili již na zpáteční cestě u spolubratří v Plzni. Tento svátek je pro koadjutory velmi významný, stejně jako slavnost sv. Josefa, neboť jej uctíváme jako svého patrona.

Tomáš Kubalík, koadjutor