Tábor rodiny s dětmi I. turnus.

Vyvěšeno: 10. 7. 2022 v 17:00
Card image cap

Na louce daleko od elektřiny, signálu mobilů i kohoutků s pitnou vodou, se na začátku července k obvyklému kvákání žab a zpěvu ptáků přidalo štěbetání a smích dětí a lomoz táborového života.

Do stanů, které postavili ochotní pomocníci, jsme se spolu s několika dalšími rodinami nastěhovali, abychom strávili společný týden.

V etapové hře, kterou nám připravovalo trio skvělých animátorů, jsme mohli poznat postavu apoštola Pavla. Jeho byly inspirací pro námořnickou tématiku tábora. Dopoledne patřilo různým kreativním činnostem a z tábora jsme si tak odváželi krásné výrobky.

Velikou posilou pro nás byla každodenní bohoslužba, kterou jsme zahájili den. Naším duchovním průvodcem byl salesián Toník Pražan. Nad Ježíšovými setkáními z Lukášova evangelia se původně patnáctiminutová zamýšlení protáhla až do dvouhodinových diskusí a společných úvah. Velmi si ceníme možnosti prožít táborový život za přítomnosti kněze.

Byli jsme moc rádi za vřelé přijetí místních z obce Zlámanec. Se kterými jsme prožili slavnost Cyrila a Metoděje ve zdejší kapli, a kteří nás jeden večer také navštívili a překvapili aktivitami připravenými pro děti a kulturním programem pro dospělé.

Pobyt na táboře nám umožnil vystoupit z obyčejného běhu všedních dní a byl pro nás příjemným osvěžením nejen fyzickým, sociálním ale i duchovním.

Prokop Galatík