Příprava na biřmování

Vyvěšeno: 22. 5. 2022 v 08:39
Card image cap

Jsi pokřtěný a přemýšlíš o své víře?
Přijmi pozvání k přípravě na svátost biřmování.
Příprava je přizpůsobena různým věkovým kategoriím se zvláštním zaměřením pro mladé od 15 ti let
a koordinuje ji P. Petr Vaculík SDB.

Přihlašování je možné do 31. května 2022 na odkazu zde: https://forms.gle/3kCkF5NJiPiWVSkA6
První setkání proběhne v neděli 5. června v 15:00 v kostele P. Marie Pomocnice křesťanů.