Salesiánská komunita slavila své patrony

Vyvěšeno: 26. 2. 2021 v 13:42
Card image cap

Dne 25. 2. si připomíná komunita salesiánů své patrony. Kdo byli tito salesiánští mučedníci Luigi Versiglia a Callisto Caravario? Doplatili na chaos a neutěšenou společenskou situaci v Číně.

Vojsko pod vedením generála Čankajška sjednotilo Čínu v roce 1927, ale nestabilní situace i díky vlivu komunistů ovlivněných z Ruska trvala stále. V některých provinciích se cizincům i misionářům žilo lépe, v jiných to bylo velmi těžké.

Luigi Versiglia se narodil 5. června 1873 v Olive Gessi v italské provincii Pavia. Jako chlapec navštěvoval oratoř a byl především uchvácen vyprávěními misionářů, kteří se vrátili z dálných cest. Rozhodl se, že se také stane misionářem. V roce 1895 byl vysvěcen na kněze a roku 1906 vedl první salesiánskou misionářskou výpravu do Číny. Zde byl jmenován 9. ledna 1921 biskupem.

Callisto Caravario byl o generaci mladší, narozený 8. června 1906 v Cuorgne v Itálii. Již jako čtyřletý přišel do Turína. Byl žákem valdocké oratoře. Také on už jako klerik zatoužil po misiích v Číně, kam odešel jako 21letý. Roku 1929 ho monsignor Versiglia vysvětil na kněze.

Oba dva se roku 1930 vydali na „vizitaci“ jedné čínské křesťanské osady. Jeli na lodi, jinak se tam ani nedalo dostat. S sebou měli průvodce a několik katechetek, které jim byly velmi nápomocné v získávání důvěry místních křesťanů a také samozřejmě v předávání Ježíšova poselství. Při plavbě byli zastaveni nepřátelsky naladěnými ozbrojenci, kteří měli zálusk na eventuální peníze, které mohli misionáři mít u sebe, a také na ženy, které s nimi jely. Jako argument k jejich zastavení užili, že bez jejich ochrany nesmí po řece nikdo plout. Musejí zaplatit „mýtné“. Požadovali však takovou částku, která byla nesplnitelná. K tomu bandité považovali katechetky za manželky misionářů, i když tito se vehementně bránili tím, že to jsou jejich žačky.

„Katolické náboženství je třeba zničit,“ vykřikl vůdce ozbrojenců a začalo martyrium pro oba misionáře i ostatní. Piráti se snažili jejich loďku zapálit, ale dřevo, které použili z jiné loďky, bylo ještě zelené a nechtělo chytit. To bandity rozběsnilo. Luigiho i Callista spoutali. Ještě se stačili jeden druhému vyzpovídat a připravit se na nejhorší. Rozhněvaní piráti našli nejhrubší klacky a začali oba dva šíleně mlátit. Po určité době starší z nich, biskup, krvácející, padl na zem a po několika minutách ho následoval i jeho sekretář. Bití bylo neúnosné.

„Musíme vás zabít,“ oznámili jim útočníci cynicky. „Bojíte se zemřít?“ „My jsme misionáři, proč bychom se měli bát zemřít,“ odvětil biskup. Piráti rozkázali těm, co byli v loďce, aby se vrátili zpátky do Lin-Kong-How. Tam zachránění oznámili, co se stalo. Na záchranu misionářů však již bylo pozdě.

Biskup řekl vzbouřencům: „Já jsem starý, mě můžete zabít, ale on je mladý. Ušetřete ho.“ Nepomohlo to. Oba dva našli vládní vojáci s rozbitými hlavami v neděli 2. března, pět dní po jejich smrti. Zachráněná děvčata poklekla u jejich těl a modlila se za dva misionáře, kteří jim svou smrtí zachránili život.

Svatý otec Pavel VI. je vyhlásil za mučedníky církve a svatý Jan Pavel II. nejprve roku 1983 za blahoslavené a roku 2000 za svaté.