Tábor rodiny s dětmi II. turnus

Vyvěšeno: 24. 8. 2022 v 20:18
Card image cap

Letošní druhý tábor rodin se nesl v duchu rytíře Trenka a jeho snaze stát se dobrým rytířem. Učili jsme se střílet z praku, kuše, luku, trebuchetu a i vzduchovky, vyzkoušeli jsme si nejen jízdu na vozících poháněných lidskou silou, ale i na koňském hřbetu. Objevili jsme zříceninu místní tvrze a dobyli jsme pevnost loupeživých rytířů Humuse a Brutuse, ve které jsme uspořádali hostinu. Nechyběla ani tradiční vodní hra, zakončená bitvou rodičů proti potomkům. 

Zatímco dopolední program byl příležitostí pro vytvoření upomínek a suvenýrů z tábora, podvečery byly zasvěcené vybíjené a večerní modlitbě u ohně. Jako bonus pro nás se děti samy naučily chytat ryby primitivními pruty, naplánovaly stezku odvahy i honbu za pokladem a tím nám připomněly naše vlastní dětství na táborech, za což jim patří velký dík.

Na závěr tábora jsme přišli podpořit místní fotbalový výkvět vkusnými transparenty a povzbudivými chorály, čímž jsme probudili rytířského ducha fandění  nejen v nás, ale zároveň jsme stmelili celý Zlámanec.

Pavel Hoke