Tábor rodiče s dětmi

Vyvěšeno: 10. 7. 2020 v 16:17
Card image cap

Letní tábory ve Zlámanci zahájily již tradičně rodiny s dětmi.

Letos se na tábořišti ve Zlámanci sešlo šest rodin, které společně s P. Radkem Gottwaldem během celého týdne dobývaly pevnost Boyard. Každý den jsme se naučili nějakou novou dovednost (uzly, poznávání přírody, zdravověda), za kterou jsme dostávali klíče. Během tábora jsme byli na Puštíkově stezce u Doubrav, kde jsme se naučili poznávat rostliny i zvířata. Taky jsme byli v Uherském Hradišti v aqaparku. Každé dopoledne jsme vyráběli nějaké hezké výrobky (bužírka, svíčka, pískování, truhlička, drátkové srdíčko nebo kytička). Zažili jsme i napínavé okamžiky při krátké bouřce, která nám zbořila jeden stan. Nakonec nás čekala cesta za pokladem. Šli jsme po šipkách z větví a hledali indicie, které byly zapsány v morseovce. Šipky nás dovedly až k lovecké chatě, kde jsme po rozluštění indicií našli „táborová trička“. Pobyt jsme ukončili tradičním grilováním a nedělní mší v kapličce na počest Cyrila a Metoděje. Dodnes vzpomínáme na kamarády a na spoustu skvělých zážitků.

Bílkovi.