Školení recepčních

Vyvěšeno: 22. 9. 2022 v 18:29
Card image cap

V úterý večer 20. září 2022 po večerní mši svaté, se sešli recepční na pravidelném školení. Celé školení vedla Pavla Oklešťková spolu s Evou Soldánovou.

Zaměřily se na pravidla, která je třeba dodržovat při službě na recepci, jednání s příchozími klienty do Klubu, dodržování pravidel při jednání s cizími lidmi a zachování mlčenlivosti o klientech Bosco klubu. Dále bylo provedeno školení o dodržování bezpečnosti práce. Všichni byli seznámeni s hlavními uzávěry vody, elektřiny a únikovými cestami při vyskytnutí se nějaké závažné situace. Celé školení proběhlo zdárně a všechny dotazy byly zodpovězeny a připomínky budou zapracovány do pravidel.