Školení animátorů Bosco klubu mládeže

Vyvěšeno: 21. 9. 2022 v 16:24
Card image cap

V pátek 9.září 2022 proběhlo školení dobrovolníků a zájemců o dobrovolnictví, kteří se rozhodli tento školní rok zapojit do služby dobrovolníků v BOSCO KDM – NZDM.

Během setkání jsme si přiblížili, jaká je hlavní charakteristická náplň nízkoprahového klubu pro děti a mládež jako sociální služby. Prostřednictvím hry jsme prošli i bezpečnost, nouzové a havarijní situace. Také jsme měli možnost strávit spolu čas, povídat si při společné večeři. Setkání proběhlo zdárně a velké díky všem, kteří se rozhodli věnovat svůj čas dětem a mladým lidem v prostředí nízkoprahového klubu.

Eva Soldánová