Setkání mládeže v Brně s hlavním představeným SDB

Vyvěšeno: 29. 9. 2017 v 22:44
Card image cap

Výjimečné zážitky si několik stovek mladých lidí odvezlo ze setkání s hlavním představeným salesiánů otcem Angelem Fernándezem Artimem v Brně-Žabovřeskách.

Akce se konala v den svátku sv. Václava u příležitosti 90. výročí příchodu salesiánů do České republiky.

Program se nesl v duchu vděčnosti za uplynulých 90 let, radosti ze současného působení salesiánů a odpovědnosti za pokračování tohoto díla.

Na pódiu se vystřídali hudebníci, tanečníci, stepaři a rappeři, ale zazněla také působivá slova starších salesiánů a hlavního představeného, který jako desátý nástupce Dona Boska povzbudil mladé k radosti a odvaze přinášet salesiánského ducha do dnešních dní.

Odpoledne si účastníci mohli vybrat ze široké nabídky workshopů zaměřených na čtyři pilíře salesiánského díla: kostel, školu, domov a hřiště. Mezi aktivitami nechyběl fotbalový zápas, modlitby, přednáška, čajovna, diskuze a možnost osobního setkání se salesiány.

Vyvrcholením celého dne byla závěrečná mše svatá na fotbalovém hřišti. „Bůh má odpověď pro každého člověka, který se ho upřímně ptá: Jaký je tvůj sen o mém životě? Kde si přeješ, abych byl šťastný?“ řekl Artime ve své promluvě a vyzval mladé, aby se nebáli nabídnout svůj život jako dar Bohu ve své rodině, ve svém poslání nebo ve službě druhým, jako to udělali dva salesiáni, kteří během slavnosti složili věčné sliby.

Anežka Hesová