Adventní duchovní obnova 2019

Vyvěšeno: 17. 12. 2019 v 22:37
Card image cap

Tradiční předvánoční obnovu jsme nabídli lidem z Bagru, Krumpáče a Lopaty.

Se společenstvím animátorů jsme se sešli už v pátek večer a pohovořili o svých zkušenostech s biblí. V sobotu dopoledne jsme navázali tématem z dopisu papeže Františka mládeži Kristus vivit. Obnovu jsme ukončili dobrým obědem.

Radek Gottwald.