Inspirace k slavení neděle

Vyvěšeno: 12. 1. 2021 v 13:30
Card image cap

Každý týden jsme zváni na slavení Velikonoc „v malém“, na nedělním eucharistické shromáždění.

Naše neděle má totiž svůj původ ve „dni po sobotě“, v „prvním dni v týdnu“, kdy Kristus vstal z mrtvých (Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Lk 24,1-12; Jan 20,1-18). Církev tuto událost v neděli nejen připomíná, ale tajemným způsobem ji zpřítomňuje k oslavě Boha a posvěcení věřících.

Bylo by velkým ochuzením z důvodů pandemie coronaviru neslavit neděli, protože nemůžeme jít do kostela.


Nabízíme vám jednoduchý přehled, co lze dělat v naší farnosti v době střídajících se stupňů nouzových stavů:

  1. Snažte se o osobní účast na mši svaté v kostele.
  2. Dejte prostor také jiným bratřím a sestrám a přihlašujme se na nedělní mši svatou každých 14 dní až tři týdny.
  3. Sledujte přenos nedělní mše svaté.
  4. Slavte nedělní liturgii doma.
  5. Přijďte do kostela ke svatému přijímání.
  6. Prosíme vás, abyste se po skončení bohoslužeb neshlukovali před kostelem.
  7. Příležitost ke svátosti smíření je celé nedělní dopoledne a odpoledne od 15 do 16 hod.

Více o jednotlivých bodech se dočtete zde.

Objevme znovu neděli jako den hluboké radosti a díkůvzdání, nikoliv jen povinnosti, ale den milosti vzkříšeného Pána.

salesiáni

Tvoření rodičů s dětmi