Zlín končí, Poprad začíná

Vyvěšeno: 15. 8. 2017 v 12:26
Card image cap

Ve Zlíně skončil roční pobyt našich přednoviců.

Lukáš Houška pokračuje ve studiu směřující k diecéznímu kněžství na teologické fakultě v Olomouci. Karel Svoboda a Dominik Honěk pokračují v salesiánské formaci. Čeká je roční noviciát v Popradu.

V sobotu 12. 8. proběhla při společné večeři rozlučka s komunitou. Přednovicové nám předali aktualizovaný betlém, kde sami jsou v pozici tří králů.

Během nedělního dopoledne proběhla rozlučka s farností. Naši tři králové dostali na konci mši svaté pamětní dresy.

V pondělí ráno jsme se vydali na cestu do noviciátu. Večer při nešporách proběhlo slavnostní přijetí (tzv. Obláčka). Při něm se novicové svěřili do rukou novicmistra Petra Timka. Spolu s našimi novici nastoupili i další dva, Nikolaj z Ruska a Michal z Běloruska. Současně Voloďa z Ukrajiny přijal kněžské roucho (římskou košili) na ukončení noviciátu. Po slibech ve Lvově bude pokračovat v kněžské formaci. Přejeme jim všem potřebné dary Ducha svatého na cestě zasvěceného života.