Zelený čtvrtek_večerní obřady_Zlín 2019

Vyvěšeno: 18. 4. 2019 v 23:34
Card image cap

Na Zelený čtvrtek začala na Jižních Svazích mše svatá v 19 hodin.

Liturgie Zeleného čtvrtku nám zpřítomnila Ustanovení Nejsvětější svátosti oltářní. Celebroval P. Zdenek Demel. Koncelebrovali ostatní spolubratři – kněží – zlínské komunity a provinciál salesiánů v České republice.

Pro zdůraznění ponížení Pána Ježíše jsme prožívali obřad mytí nohou. Svaté přijímání bylo pod obojí způsobou: Tělo i Krev Páně.

Závěr bohoslužby proběhl v tichu a následovala krátká adorace „v Getsemanské zahradě“, která byla zřízena v prostorách křtitelnice.

Po mši svaté až do 23 hodin probíhala nejprve řízená a potom soukromá adorace věřících.