Zelený čtvrtek_Missa chrismatis_Olomouc 2019

Vyvěšeno: 18. 4. 2019 v 22:11
Card image cap

Na Zelený čtvrtek dopoledne jsme již tradičně doprovodili kněze olomoucké arcidiecéze na společnou mši do olomoucké katedrály.

Největší skupinu z naší výpravy tvořili ministranti, ale zúčastnili se i další farníci. Před katedrálou se naši ministranti přidali k ostatním, takže vytvořili velmi dlouhý průvod na začátku bohoslužby.

Předsedal arcibiskup Graubner, přítomni byli všichni světící biskupové (i emeritní biskup Hrdlička) a podstatná část kněží této arcidiecéze, kteří zde obnovili svůj slib svému ordináři. Během mše svaté arcibiskup Graubner posvětil nové oleje: nemocných, katechumenů a svaté křižmo, které se budou užívat v následujícím roce.

Po mši svaté jsme se společně vyfotili a přesunuli do kláštera kapucínů, kde na nás již čekal výborný oběd. Nechyběla ani sladká tečka na závěr. Jakmile jsme se posilnili, vyslechli jsme si něco ze života bratří kapucínů, navštívili jejich kostel a vydali se na zpáteční cestu.

Poslední 3 fotografie ze vnitřku katedrály byly převzaty z webu www.katedralaolomouc.cz