Zelený čtvrtek, L.P. 2018

Vyvěšeno: 31. 3. 2018 v 10:36
Card image cap

Na začátku velikonoční třídenní jsme se sešli ke slavení poslední večeře Pána Ježíše.

Missa chrismatis

Dopoledne ministranti a někteří farníci vyrazili do olomoucké katedrály na mši, zvanou „Missa chrismatis“ (Mše při svěcení olejů).

Ministrantská generálka

Po návratu z Olomouce se ministranti připravovali na večerní obřady.

Co to je velikonoční třídenní?

Na Zelený čtvrtek jsme vstoupili do středu liturgického roku a křesťanského života – velikonočního třídenní (velikonoční triduum). Začal při večerní mši svaté. Potom bude pokračovat obřady Velkého pátku, vyvrcholí obřady Velké noci a bude pokračovat oslavou vzkříšení v neděli.

Co si připomínáme obřady Zeleného čtvrtku?

Liturgie Zeleného čtvrtku dává možnost prožít velikost Kristovy lásky, která šla až do krajnosti, ustanovení svátosti oltářní a svátosti kněžství, umocněné mytím nohou.

Zvony „odletěly“ do Říma.

Během „Gloria“ (Sláva na výsostech Bohu) naposledy zazněly zvony a zvonky, které ztichnou až do chvíle Vzkříšení. Lidově se říká, že zvony odletěly do Říma.

Obřad mytí nohou

Umýt druhému nohy, ale stejně tak nechat si nohy umýt, je výraz pokorné lásky. Tento obřad připomíná všem služebníkům církve, že mají sloužit a ne se nechat obsluhovat.

Přijímání pod obojí způsobou

Přestože věříme, že Kristus je celý jak v proměněné hostii, tak ve vínu proměněném na krev Páně, z tradice se tento den podává Svaté přijímání pod obojí způsobou.

Getsemanská zahrada

Po Poslední večeři odešel Pán Ježíš spolu s apoštoly do Getsemanské zahrady. Tam přijímal naše hříchy na sebe a prožíval krutou blízkost zla. Tento Kristův odchod z Večeřadla připomíná slavnostní průvod s Nejsvětější svátostí na boční oltář.

Obnažení oltářů

Je to připomínka původního zvyku církve – po každé mši svaté obnažovala oltáře. Tato skutečnost připomíná Kristovu samotu a opuštěnost od přátel, ale také jeho obnažení na kříži.

Fotografie z olomoucké katedrály jsou ze serveru: galerie.clovekavira.cz.