Zelený čtvrtek 2017

Vyvěšeno: 14. 4. 2017 v 13:58
Card image cap

Na Zelený čtvrtek jsme doprovodili naše kněze na Olejovou mši do katedrály v Olomouci. Večer jsme ve farnosti prožili liturgii Zeleného čtvrtku.

Vlakem jsme začali cestu do Olomoucké katedrály, abychom doprovázeli naše kněze, kteří se svým arcibiskupem slavili Olejovou mši. Ta je známa také pod latinským názvem „missa chrismatis“. V Olomouci jsme popřáli Ondrovi k narozeninám, trochu se občerstvili v pekařství a už jsme spěchali na mši.

Před katedrálou jsme si ještě udělali společnou fotku.

Uvnitř již bylo hodně kněží, ministrantů i ostatních lidí z celé arcidiecéze. Prožili jsme liturgii, jejíž středem bylo svěcení posvátných olejů: oleje katechumenů, oleje pomazání nemocných a křižma pro velké svátosti, kterými se sdílí Duch svatý: biřmování, kněžské a biskupské svěcení.

Po mši svaté otec Arcibiskup Graubner požehnal křížovou cetu, která je věnována kněžím arcidiecéze, obětem světových válek a komunismu.

Po té jsme se přesunuli k sestrám Františkánkám, které nám uvařily výborný guláš pro naše žaludky. A nechyběla ani sladká tečka na konec. Sestry nám ukázaly pěknou kapli a zajímavě povyprávěly o svých misijích v Estonsku.

Večer jsme, již doma ve Zlíně, prožili liturgii na památku ustanovení Eucharistie, při které nás doprovodila Chlapská schola.

Nechybělo ani tradiční umývaní nohou, při kterém jsme si uvědomili, jak se Pán Ježíš pro nás ponížil. Svaté přijímání probíhalo podobojím způsobem.

Po liturgii byla přenesena Nejsvětější svátost do „gecemanské zahrady“. Zde jsme mohli trávit čas s Pánem až do 23 hodin a tak více prožít jeho utrpení.