Velký pátek 2017

Vyvěšeno: 15. 4. 2017 v 13:08
Card image cap

V průběhu Velkého pátku jsme prožívali utrpení Pána Ježíše, který se za nás všechny lidi obětoval. Dopoledne jsme procházeli zastavení křížové cesty a odpoledne velkopáteční obřady.

Křížovou cestu jsme procházeli na dvou místech.

Mládež se vypravila do přírody, do lesa u místní části Zlína – Velíková.

Nejprve si každá skupinka připravila jedno nebo 2 zastavení.

Po přípravě jsme si jednotlivá zastavení prošli a popřemýšleli nad vztahem nás samotných k nim. Provázely nás myšlenky a modlitby francouzského kněze Guy Gilberta.

Poslední zastavení jsme měli na Jižních Svazích.

Zhruba ve stejnou dobu probíhala křížová cesta v našem kostele.

Velkopáteční obřady začaly v 15 hodin prostrací (kněží i ministranti se modlili v leže na znamení hluboké pokory před Pánovým utrpením).

Všichni přítomní uctili úklonou Kristův kříž, který nám přinesl spásu.

Při obřadech zpíval chrámový sbor TIBI.