Velikonoční vigílie 2017

Vyvěšeno: 16. 4. 2017 v 11:00
Card image cap

Na Boží hod velikonoční jsme si přivstali, abychom nezmeškali velikonoční vigílii, slavnost zmrtvýchvstání našeho Pána.

Slavnost začala ve 4 hodiny ráno. Z požehnaného ohně byla zapálena velikonoční svíce – paškál.

Při první části – liturgii světla – se kostelem rozšířilo světlo ze zapálených svící, které nám připomínají náš křest.

Otec Pavel zazpíval velikonoční chvalozpěv (Exultet), který nás vedl k jásavé radosti z toho, co pro nás v dějinách spásy Pán všechno udělal. Pak se četlo 7 čtení ze Starého zákona, po kterých vždy následoval žalm a modlitba předsedajícího kněze.

Pak už zaznělo slavné a jásavé Gloria, při kterém poprvé zazněly zvony a varhany. Kostel se zaplnil velikým světlem.

Před požehnáním vody zazněly litanie ke všem svatým. Voda byla požehnána zapáleným paškálem.

Následoval křest jedné naší nové sestry v Kristu. Bílé roucho dostala na znamení toho, že po křtu je čístá – bez hříchu. Také dostala životní úkol donést své bílé roucho neposkvrněné až k setkání s živým Kristem.

Po křtu všichni přítomní obnovili svůj křestní slib. Na bohoslužbě byl přítomen i provinciál salesiánů P. Vaculík (u otáře vlevo).

Během vigílie nás hudebně doprovázela schola Za5deset.