Vánoce 2018

Vyvěšeno: 25. 12. 2018 v 09:35
Card image cap

 V pondělí 24. prosince, po prožité adventní době, jsme vstoupili do období oslav narození našeho Pána, Ježíše Krista. 

Začali jsme dětskou bohoslužbou v 16 hodin, kde jsme si připomněli některé události při narození Ježíše v Betlémě. Přiblížila nám ji scénka dětí doslova „z andělského prostředí“. Zatím z této bohoslužby nemáme fotografie.

Ve 21:30 svolávalo lidi do kostela kvarteto, hrající a zpívající koledy před kostelem u vánočního stromu. Bohoslužbu ve 22 hodin vedl otec Radek. Doprovázela nás schola „Za5deset“. Celý kostel si s nimi zazpíval koledy.Na závěr bohoslužby jsme si z plných plic zazpívali „Narodil se Kristus pán“, opět za doprovodu kvarteta.Potom jsme si popřáli Bohem požehnanou vánoční dobu. Kdo chtěl mohl si domů odnést „Betlémské světlo“. Někteří setrvávali ještě ve ztišení u Betléma, kdy jasněji mohli zakoušet Boží blízkost mezi námi.

25.prosince na Boží hod vánoční na osmé se opět zpívaly koledy.Na desáté krásně zazpíval náš sbor TIBI, obohacený o hudebníky.Malé děti při této bohoslužbě na vlastní oči spatřily, jaký květ vykvetl na pařezu Jesse, který po celou adventní dobu „zalévaly“ splněním svých drobných úkolů.

Přejem všem radostné prožívání celé vánoční doby!