Vánoce 2017

Vyvěšeno: 25. 12. 2017 v 08:54
Card image cap

Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán… (IZ 9,5)

Vánoce jsme na Štědrý den začali bohoslužbou pro děti. Při ní nám děti předvedly scénku, při které jsme si mohli uvědomit, co prožívala Svatá rodina v Betlémě, do jaké situace se malý Ježíšek narodil a co prožívali samotní obyvatelé města Betléma.

Večer před 22 hodinou, kdy se scházeli lidé na večerní bohoslužbu, přivítala je pod vánoční stromem kapela s nacvičenými koledami.

Po té následovala večerní bohoslužba, kterou celebroval otec Zdeněk.

V neděli na desáté nás při mši svaté doprovodila Chlapská schola, obohacená dalšími muzikanty.

Věříme, že Ježíš, který přišel skrz každého z nás, aby nás zachránil, se narodil i v srdci každého z nás.