Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, L.P. 2018

Vyvěšeno: 15. 4. 2018 v 18:02
Card image cap

V neděli 1. dubna brzy ráno (ve 4:00 hod) začala Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Tato slavnost měla 4 části:

Slavnost světla

Do kostela se přinesla zapálená velikonoční svíce (paškál). Ta nám připoměla, že vzkříšený Kristus je světlo světa. Nejdříve byl požehnán oheň a od něj se zapálila svíce, která byla nesena ve slavnostním průvodu před oltář. Po okouření paškálu zazněl velikonoční chvalozpěv (exultet). Přišla k nám zvěst o vzkříšení.

Bohoslužba slova

Čtení z Písma svatého nám ukázaly, jak se Bůh stará o svůj národ v dějinách spásy Starého zákona. Dosvědčili jsme si, že zvěsti o vzkříšení můžeme věřit.

Křestní bohoslužba

V ní jsme obnovili své křestní zasvěcení. Byl to liturgický vrchol této noci. Na tento okamžik jsme se připravovali celou dobu postní.

Eucharistická bohoslužba

Jako jedna rodina Božích dětí máme také právo na společnou hostinu u Ježíšova stolu. Proto jsme v této části byli pozváni k eucharistické bohoslužbě.

Při bohoslužbě nás doprovázela Chlapská schola.

Ano, byla tam i Veronika, která byla do sboru pozvána, protože je výborná flétnistka.

Po slavnostní bohoslužbě následovalo samozřejmě agapé, jak se patří!