Slavnost zmrtvýchvstání Páně 2019

Vyvěšeno: 21. 4. 2019 v 09:35
Card image cap

O neděli velikonoční jsme se sešli již ve 4 hodiny ráno, abychom oslavili zmrtvýchvstání Pána Ježíše.

Začali jsme Slavností velikonoční svíce, kdy byl poprvé zažehnut nový paškál od požehnaného ohně. Při krásné atmosféře osvětlení kostela pouze svícemi jsme si vyslechli velikonoční exultet.

Během bohoslužby slova se četlo všech 9 čtení, a to 7 starozákonních a dvě novozákonní. Zde jsme znovu prožívali hlavní události dějin spásy.

Mši svatou doprovázela “Babí schola”

Po bohoslužbě jsme se setkali v sále pod kostelem.

Radujme se: Kristus vstal z mrtvých – ALELUJA!

Opravdu vstal z mrtvých – ALELUJA!

91 queries in 0,593 seconds. From 40.77.167.129