Rozsvícení vánočního stromu 2017

Vyvěšeno: 17. 12. 2017 v 22:28
Card image cap

Na 3. nedělí adventní se v podvečerních hodinách konalo „Rozsvícení vánočního stromu“ před kostelem.

A protože se jednalo o předvánoční aktivitu, nesměl chybět sníh, který nás na začátku této slavnosti zasypal.

Otec Radek nám připomenul, že na rozdíl od komerčních předvánočních slavností, je středem křesťanských vánoc narození Ježíše Krista, jako člověka. Po té požehnal tento strom.

Následovalo vystoupení dětského folklórního souboru Trnečka. Děti nám předvedly staré zvyky a obyčeje.

Na konec chlapci tohoto souboru v roli pastýřů, byli vzbuzeni anděly, aby mohli přijmout známé nebeské poselství: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, dobré vůle.“

Ať rozsvícený strom připomíná každému kolemjdoucímu, tuto radostnou zprávu!