Roráty v roce 2022

Vyvěšeno: 2. 1. 2023 v 16:16
Card image cap

V prosinci, každé úterý ráno proběhly roráty.

Tak jako v minulosti i letos se ráno scházely děti s lucerničkami, aby společně s kněžími přišly před oltář, zde položily na schody své lucerničky a pak se účastnily rorátní mše svaté. Po mši svaté jim byla podána v malém sále vstup B snídaně. Pak se odebraly do školy.