Roráty 2018

Vyvěšeno: 5. 12. 2018 v 22:02
Card image cap

V úterý 4. prosince v 6:30 hod. začaly opět v naší farnosti pravidelné adventní úterní roráty.

Nezapomeňte: každé adventní úterý v 6:30 hod!

Již po šesté hodině ranní se začaly shromažďovat děti se svými lampičkami. Šly v liturgickém průvodu na začátku mše. Své lampičky položily před obětní stůl a zaujaly svá místa v lavicích.

Atmosféra tmy, světel a stínů dokreslila celou nádhernou atmosféru této události.

Při mši nás doprovázela „rorátní“ schola.

Před modlitbou „Otčenáš“ děti vytvořily kruh kolem oltáře.

Po mši malé děti, které již splnily úkoly z neděle, si mohly vyzvednout zelený lístek a nalepit ho na pařez „Jesse“

Ještě před odchodem domů všechny čekala společná snídaně.