Roráty 2017

Vyvěšeno: 5. 12. 2017 v 21:35
Card image cap

V úterý 5. 12. jsme pokračovali v započaté tradici. Sešli jsme se na rorátech.

V 6:30 hod. začala rorátní mše. Děti byly nachystané se svými lucerničkami, aby mohly doprovodit liturgický průvod k oltaři.

Bohoslužba slova proběhla jen za světla adventní svíce a jednoho reflektoru, který osvítil nejdříve ambon a potom oltář.

Během mše nás doprovodila rorátní kapela.

Na „Otče náš“ děti tvořily kruh kolem oltáře. To už nebyla taková tma.

Děti dostaly od Otce Pavla papírovou holubici – symbol Ducha Svatého, o kterém mluvil během své promluvy.

Po mši svaté jsme se všichni sešli na společné snídani.

Příští roráty budou u nás opět v úterý v 6: 30 hodin. Nezapomeň dříve vstávat a přijít. Nebudeš litovat!