Příprava dětí na 1. svaté přijímání

Vyvěšeno: 3. 12. 2021 v 20:25
Card image cap

Od září 2021 se děti naší farnosti chystají na první svaté přijímání. Co dělat, když dítě onemocní nebo se dostane do karantény? Díky obětavosti našich farníků je možné shlédnout asi desetiminutové shrnutí jednotlivých katechezí.

Jednotlivé katecheze zde budou postupně přidávány. Ohromné díky patří paní katechetce Mgr. Haně Poislové, která rekapituluje to, co se probíralo. Ale věřte mi, nejlepší je být přímo na hodině…

První katecheze: Stvoření světa a člověka

Druhá katecheze: První hřích

Třetí katecheze: Bůh dává Mojžíšovi Desatero

Čtvrtá katecheze: První přikázání

Pátá katecheze: Druhé přikázání (ze čtvrtka 9. prosince)

Šestá katecheze: Třetí přikázání (ze čtvrtka 16. prosince)

Sedmá katecheze: Čtvrté přikázání (ze čtvrtka 6. ledna 2022)

Osmá katecheze: Páté přikázání (ze čtvrtka 13. ledna 2022)

123 queries in 2,197 seconds. From 54.161.98.96