Pouť do kostela sv. Jana Křtitele na hrad Lukov

Vyvěšeno: 11. 9. 2017 v 21:18
Card image cap

V neděli 10. září se naše farnost vydala na pouť do starobylého kostela sv. Jana Křtitele na hrad Lukov.

I když cyklopoutníků na začátku trasy nebylo mnoho, postupně se k nám na cestě připojovaly další skupinky.

Na hradě nás již čekali další farníci, kteří na pouť připutovali jiným způsobem.

Otec Pavel nás podělil milým dárkem, který přivezl ze své pouti do Santiaga.

Někteří z poutníků, kteří již na hradě nebyli mnoho roků, ocenili, rekonstrukci, která zde byla vykonána. Vždyť ve svým vzpomínkách měli jen „trosky“

Původní kostel byl ze 14. století. Nová kaple sv. Jana Křtitele, na původním místě kostela, byla slavnostně požehnána v roce 2015.

My jsme se zde pomodlili litanie k Matce Boží a otec Pavel nám udělil požehnání pro dobrovolníky.

Potom jsme si areál prohlédli, občerstvili se a rozjeli domů.