Poprad střídání stráží 2018

Vyvěšeno: 14. 8. 2018 v 21:55
Card image cap

V salesiánském noviciátě nahradil Jakub Dominika.

V předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny Marie proběhla  „obláčka“ noviců před prvními řeholními sliby. Mezi končícími novici je náš Dominik Honěk a jeho spolunovicové z Běloruska a Ruska. Přitom proběhlo slavnostní přijetí do noviciátu našeho přednovice Jakuba Hoňka a čtyř slovenských kandidátů. Pamatujme na ně v modlitbě, aby jejich cesta k zasvěcenému způsobu života přinesla s Boží pomocí své ovoce.