Noc žalmů 8.-9.října – kostel PMPK Jižní Svahy

Vyvěšeno: 23. 9. 2021 v 09:23
Card image cap

Noc žalmů v naší farnosti 8. – 9. října 2021

Před rokem proběhl v kostele sv. Filipa a Jakuba projekt Čtení Bible nocí i dnem, do kterého se zapojilo více jak 150 čtenářů, někteří i z naší farnosti. Chceme pokračovat i nadále v úctě k Božímu Slovu, které je živé a každý den mění naše životy. Proto navazujeme dalším projektem, tentokrát Nocí žalmů. Ta letos proběhne v naší farnosti v noci z 8. na 9. října 2021. Akce je určena jak pro zlínské farnosti, tak pro širokou veřejnost. Zveme Vás i letos k zapojení – vyberte si některý z žalmů a přijďte tímto neobvyklým způsobem promodlit noc, ve které se bude rozhodovat o dalším směřování naší země. Jedním z úmyslů, za které se budeme modlit, budou právě probíhající volby.

Ke čtení žalmů se můžete přihlašovat:

– U koordinátorky akce Míši Strakové – tel. 702 127 908, mail: strakova@credonadacnifond.cz

– V otvíracích hodinách ve farní kanceláři farnosti Panny Marie

– V otvíracích hodinách ve farní kanceláři farnosti sv. Filipa a Jakuba

– V otvíracích hodinách v prodejně Veni na Sadové ulici

Uvítáme také pomoc s organizací – hledáme hudebníky, kteří by přišli některé žalmy zazpívat, modlitebníky, techniky k zajištění streamování, ale také šikovné a ochotné ženy, které by připravily občerstvení v malém sále a pomohly s obsluhou.

Žalmy jsou modlitbami. Můžeme skrze ně děkovat za vše, co každodenně dostáváme, mohou nám být povzbuzením ve chvílích bolesti a zklamání, ale také vyjádřením naší vděčnosti při prožívání radosti. Zveme Vás k účasti na této aktivitě. Můžete přijít naslouchat, modlit se, nebo i číst. Zapojit se mohou jak jednotlivci, tak celé skupiny či společenství z farností. Kostel bude otevřen celou noc k návštěvě.

Podrobný harmonogram Noci žalmů:

Od 16.30 hodin workshop „Objevujeme Boží Slovo“ (vede Josef Byrtus, koná se v sále

Centra pro rodinu)

18.30 hodin mše svatá (celebruje emeritní biskup Mons. Josef Hrdlička)

19.30 – 20.00 přivítání, úvod do Knihy žalmů (Josef Byrtus)

20.00 četba prvního žalmu (hebrejsky)

20.00 – 20.23 četba žalmů 1 – 15 20.23 – 21.12 rozjímání nad přečtenými žalmy, modlitba díků, varhany

21.12 – 21.37 – četba žalmů 16 – 26

21.37 – 22.26 rozjímání nad přečtenými žalmy, modlitba díků

22.26 – 22.50 četba žalmů 27 – 37

22.51 – 23.40 – rozjímání nad přečtenými žalmy, přímluvná modlitba

23.40 – 00.08 četba žalmů 38 – 50

00.08 – 00.58 půlnoční adorace za probíhající volby

00.58 – 01.21 četba žalmů 51 – 65

01.21 – 02.10 ticho, modlitba díků

02.10 – 03.00 četba žalmů 66 – 84

03.00 – 03.30 ticho, prostor k osobní modlitbě

03.30 – 04.20 četba žalmů 85 – 105 04.20 – 04.50 ticho, prostor k osobní modlitbě

04.50 – 05.40 četba žalmů 106 – 119 05.40 – 06.10 ticho, prostor k osobní modlitbě 06.10 – 06.51 četba žalmů 120 – 150

07.30 hodin závěrečná (ranní) mše svatá

Na páteční workshop o Božím Slově s Josefem Byrtusem se můžete přihlašovat zde.

Podrobný časový harmonogram čtení konkrétních žalmů najdete ve fotogalerii.