Starší ministranti Poprad 2018

Vyvěšeno: 5. 8. 2018 v 22:08
Card image cap

Na přelomu července a srpna se uskutečnil tábor pro starší ministranty na Slovensku v Popradu.

Sešli jsme se v neděli 29. července odpoledne před naším kostelem, ubytovali a zahájili celou akci společným odpolednem v kubu. Následoval fotbal, grilování a úvodní téma, které nás táborem provázelo. Hovořili jsme o blahoslaveném Titovi Zemanovi, salesiánském knězi a mučedníkovi za komunismu. V pondělí ráno jsme odjeli do Popradu. Celý tábor připravil Jakub Honěk s pomocí Radka Gottwalda. Vaření pak zajišťoval Honza Stránský. Na táboře jsme chodili na výlety do Nízkých i Vysokých Tater. Navštívili jsme vrchol Králova Hola, Kriváň a Koprovský štít. Kromě toho jsme navštívili aqualand, hráli fotbal, prošli si Poprad. V neposlední řadě jsme každý den slavili mši svatou a to někdy i pod širým nebem. Po cestě jsme se společně modlili růženec a každý den jsme si řekli něco o bl. Titovi Zemanovi. Pobyt jsme zakončili zoceleni v sobotu 4. srpna, kdy jsme v odpoledních hodinách přijeli do Zlína.