Předvánoční ministrantská pouť

Vyvěšeno: 14. 1. 2020 v 10:25
Card image cap

Před Vánocemi jsme se ministranti s otcem Zdeňkem vydali na pěší pouť k Panně Marii Svatoštípské.

V sobotu 21. prosince 2019 v 8:55 jsme se ministranti vydali na pěší pouť k Panně Marii do Štípy. Uvolnili jsme prostor pro předvánoční přípravy a na začátku poutě jsme si dali úmysl, s jakým budeme putovat do Štípy. Během naší cesty jsme se na Příluku pomodlili za naše město a obyvatele v něm. Ve Štípě jsme si prohlédli opravený gotický kostelík a slavili jsme mši svatou v kapli u sester karmelitek. U sester jsme nalezli příjemný azyl. Poobědvali jsme svoje svačiny a sestry nás pohostily domácím čajem a buchtou.

Jan Rozsypálek.